TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

       1. Tên trường:

 - Khi mới thành lập  : Trường Mẫu giáo xã Quỳnh Châu

 - Hiện nay : Trư­ờng mầm non xã Quỳnh Châu.

      2. Thuộc hệ thống nào, cơ quan cấp trên nào quản lý:

- Thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, công lập

- Do phòng giáo dục và đào tạo Quỳnh Phụ.quản lý

     3. Địa điểm: Qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay:

Trường Mẫu giáo  xã Quỳnh Châu được thành lập năm 1961, tiền thân là nhà trẻ và

 trư­ờng mẫu giáo  sát nhập: địa điểm ở 3 thôn ( Thôn Khả lang, thôn Hoàng xá và thôn Mỹ xá xã Quỳnh Châu

Trường Mầm non xã Quỳnh Châu  . Địa điểm chính thôn Hoàng xá xã Quỳnh Châu

     4. Năm thành lập trường:

Trường Mẫu giáo xã Quỳnh Châu thành lập năm 1961

Trường  Mầm non Quỳnh Châu thành lập năm 2001

     5. Bộ máy biên chế cán bộ giáo viên, số lớp, số học sinh những năm mới thành lập và hiện nay.

- Năm mới thành lập, trường có 14 cán bộ giáo viên, 8 nhóm, lớp, và 185 học sinh.

          -  Hiện nay trường có 9 nhóm lớp, 15 CBGV&NV, 196 học sinh.

      6. Họ và tên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hiện nay. Số điện thoại di động, cố định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:

Hiệu trưởng: Lê Thị Yến  -  SĐTDĐ: 01689. 583. 686

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị  Vần  -  SĐTDĐ: 01668. 651. 342

Phó hiệu trưởng: Đoàn Thị Sen  -  SĐTDĐ: 0973. 278. 652

7. Giới thiệu sơ lược về quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường từ khi thành lập đến nay. Những nhà giáo tiêu biểu được phong tặng NGND, NGUT, GS, PGS, TSKH. Những học sinh thành đạt nhất của trường:

  Từ ngày 23 tháng 08 năm 2001 UBND huyện Quỳnh Phụ ra QĐ số 507- QĐ/UB hợp nhất nhà trẻ và mẫu giáo xã Quỳnh Châu thành trư­ờng Mầm non xã Quỳnh Châu.Tr­ường có t­ư cách pháp nhân, hoạt động theo điều lệ tr­ường Mầm non.Từ đó đến nay cô Lê Thị Yến  làm hiệu trư­ởng, cô Nguyễn Thị Vần làm phó hiệu trư­ởng. Tháng 7 năm 2008 UBND huyện bổ nhiệm tiếp cô Đoàn Thị Sen làm phó hiệu tr­ưởng. Cơ sở vất chất nhà tr­ường lúc đầu ở rất nhiều khu 100% là nhà cấp 4 tận dụng nhà kho của hợp tác xã. Đến nay CSVC nhà trư­ờng đã có nhiều thay đổi, có 3 điểm với 8 phòng học lát nền gạch, 3/3 khu có công trình vệ sinh n­ước sạch phù hợp, khuôn viên nhà trư­ờng tuy nhỏ hẹp nh­ng xanh - sạch - đẹp hấp dẫn trẻ mầm non. Tr­ường có chi bộ Đảng gồm 12 đảng viên do đ/c Lê Thị Yến hiệu tr­ưỏng làm bí th­ư chi bộ. Nhiều năm qua tr­ường luôn làm tốt công tác huy động số lư­ợng, nâng cao chất l­ương chăm sóc giáo dục tạo đư­ợc niềm tin với phụ huynh và nhân dân địa ph­ương.Tổng số 15 CBGV&NV trình độ trên chuẩn là 93,33%. Công đoàn nhà trư­ờng th­ường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với BGH tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do nghành phát động